Shwe Yamin Oo, CEO and Cofounder of RecyGlo

Shwe Yamin Oo, CEO and Cofounder of RecyGlo

စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ အမှိုက်တွေကို ရောင်းလိုဝယ်လိုသူတွေအတွက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ RecyGlo လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်သူ မရွှေယမင်းဦး