top of page

Shwe Yamin Oo, CEO and Cofounder of RecyGlo

Shwe Yamin Oo, CEO and Cofounder of RecyGlo

စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ အမှိုက်တွေကို ရောင်းလိုဝယ်လိုသူတွေအတွက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ RecyGlo လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်သူ မရွှေယမင်းဦး

bottom of page